Vypracování projektové dokumentace

Vypracujeme vám projektovou dokumentaci nejen pro účely vydání stavebního povolení, ale i dokumentaci pro provedení stavby, vč. případného výkazu výměr. 

Ukázka:

Rodinný dům manželů Jiráskových, Pavlíkov